Print this page

Promovarea în grad

Rate this item
(0 votes)

 ANUNŢ

 

Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr. 1027/2014 şi conform dispoziţiei nr. 62/2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui organizează concurs pentru promovarea în grad/ treaptă profesională superioară pentru postul de desenator artistic- grad II, respectiv gestionar custode- treapta II- perioadă nedeterminată.

 

Informaţii examen:

Tip examen: promovare în grad/treaptă profesională superioară;

Examenul constă în: probă scrisă şi interviu.

Data de susţinere a probei scrise: 22.05.2018, ora 09.00;

Data de susţinere a interviului: 24.05.2018, ora 09.00;

Locaţia de desfăşurare : Muzeul Vasile Pârvan.

 

Observaţii suplimentare:

Dosarele de înscriere se depun până la data de 10.05.2018, ora 12.00 la Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane al instituţiei din str. Vasile Pârvan, nr.1 și vor conține:

- formular de înscriere la concurs (formular tipizat);

- copia actului de identitate;

- copia raportului de evaluare al perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant;

- adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar- Contabilitate şi Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Desenator Artistic, cu studii superioare, grad II

 

 1. RADU Florescu, Bazele muzeologiei, 1994,

 1. Muzeul ca instituție, (p. 3 – 28);

 1. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 2003,

 1. Degradarea bunurilor culturale (p. 8 – 27);

 2. Depozitarea bunurilor culturale (p. 174 – 222)

 3. Manipularea și mișcarea, ambalarea și transportul bunurilor culturale (p. 222 – 233);

 4. Uzura funcțională (p. 234 – 247);

 5. Conservarea preventivă a descoperirilor arheologice (317 – 352);

 1. Ioan Opriș, Transmuseographia, 2003,

 1. Muzeul și patrimoniul său (p. 21 – 37);

 2. Izvoare domeniale ale muzeografiei (p. 99 – 119)

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Hotărârea Guvernului nr. 1546/ 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

 4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
  ulterioare:

 • Titlul II - Contractul individual de muncă;

 • Titlul XI -Răspunderea juridică.

 

 

 

 

 

 

Post Gestionar- Custode, cu studii medii, treapta II

 

 1. Corina Nicolescu, “Muzeografie generală

Cauze generale ale degradării bunurilor culturale, pag.44-57;

 1. Acta Musei Tutovensis” nr. IX-X, pag.9-17;

 2. Aurel Moldoveanu, 2003, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale”

 • cap.II – Degradarea bunurilor culturale, pag.8-26;

 • cap.VI - Poluarea - pag.144-150;

 • cap. VII – Organizarea expoziţiilor - pag. 151-173;

 • cap. VIII – Depozitarea bunurilor culturale - pag.174-221;

 • cap. IX – Manipularea şi miscarea, ambalarea şi transportul bunurilor culturale - pag. 222-233;

 • cap. X – Uzura funcţională - pag. 234-247;

 • cap. XII – Asigurarea securităţii bunurilor culturale împotriva tentativelor de sustragere şi a focarelor de incendii-pag.265-316;

 1. Legea 22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
  ulterioare:

 1. Titlul II - Contractul individual de muncă;

 2. Titlul XI -Răspunderea juridică.

 

 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Pârvan, nr.1.

 

Etapele de desfăşurare a concursului sunt:

 • 10.05.2018, ora 12.00- încheierea etapei de depunere a dosarelor;

 • 10.05.2018, ora 14.00- afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;

 • 10.05.2018, ora 14.00- 11.05.2018, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;

 • 11.05.2018, ora 16.00- afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;

 • 22.05.2018, ora 09.00- proba scrisă;

 • 22.05.2018, ora 13.00 – afişare rezultate proba scrisă;

 • 22.05.2018, ora 13.00- 23.05.2018, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;

 • 23.05.2018, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;

 • 24.05.2018, ora 09.00- interviu;

 • 24.05.2018, ora 13.00- afişare rezultate interviu;

 • 24.05.2018, ora 13.00- 25.05.2018, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului;

 • 25.05.2018, ora 15.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului;

 • 25.05.2018, ora 15.00 – afişare rezultate finale;

 • 25.05.2018, ora 15.00- 29.05.2018, ora 15.00 – termen depunere contestaţii privind rezultatul final;

 • 29.05.2018, ora 16.00 afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

 

 

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţina minim 50 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

 

 

 

DIRECTOR,

MIRCEA MAMALAUCĂ

Formularul de înscriere la concurs se găseşte la Compartimentul Finaciar Contabilitate şi Resurse Umane a Muzeului

Read 1360 times